Søkerseminar for utlysning av regionale innovasjonsprosjekter fra våre tre regionale forskningsfond

Regionale innovasjonsprosjekter for næringsliv er bedriftsledede prosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling. De tre regionale forskningsfondene (RFF) for Oslo, Viken, og Vestfold og Telemark lyser nå alle ut midler med søknadsfrist 20. oktober. Tildelingene kan være fra 1 til 3 millioner per prosjekt. Det er næringslivet selv som søker, og prosjektene må ha…

→ Read more